Khách hàng sử dụng các sản phẩm của Teyes đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản mà Teyes Việt Nam đưa ra. Các thông tin điều khoản có thể thay đổi mà không báo trước.
( Chi tiết tham khảo tại đây)